kiz kulesi © by eH.net
kiz kulesi © by eH.net
eHukuk.net
eHukuk.net 

Yurt Dışında Eğitim

 

Yurt disinda egitim imkanlarini iki ana grup altında toplayabiliriz:

kendi maddi imkanlarıyla ya da burslu olarak              

Kendi maddi imkanları ile yurt dışına çıkmanın ilk bakışta pek bir ayrıcalığı olduğu görülmemekteyse de, aslında en iyi yoldur. Hesap vermek zorunda olacağınız bir kurum ya da kişi olmayacak, özgür ve her türlü baskıdan uzak geleceğe yönelik çalışmalarda bulunabileceksiniz. Doğal olarak finansmanınızı kendinizin sağlaması gerekecektir.

Öğrenimin finansmanı eğitime başlamadan önemli ölçüde garanti altına almış olmanız iyi olacaktır. Ayrıca ek işlerde çalışarak da finansmanını sağlamanız mümkün olmaktadır. En azından Almanya'da öğrenci olarak üniversiteye kayıt yaptırdığınız halde, size verilecek oturma izni (Aufenthaltsbewilligung) ile senede 90 gün çalışma hakkına sahipsiniz. Bu süreyi tatillerde çalışarak değerlendirdiğinizde,  eğitim yılının masraflarının bir kısmını çıkarmak mümkündür. Çalışma imkanları öğrenciler için özellikle endüstrinin yoğun olduğu büyük şehirlerde,  hem cazip hem de yeterlidir. Ancak son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntı Alman ekonomisini de etkilediğinden öğrencilerin geçici işçi olmaları zorlaşmıştır.

 Burslu olarak: Yerli yabancı kurum ve kuruluşların yanındaburslu olarak yurt dışına çıkma  imkânlarından biri de, MEB(Milli Eğitim Bakanlığı - Yükseköğretim Genel Md.) ve/veya YÖK açtığı sınavlar sonucu başarılı olarak resmi burslu statüde yurt dışında eğitim yapmaktır. Ayrıca TÜBA' da yurt dışı bursu vermektedir. 

Bu halde, yurt dışı öğreniminizin masrafları söz konusu kurumlar tarafından karşılanmaktadır. Tabiî mecburi hizmet karşılığı. Söz konusu resmi burslu statüde yurt dışına gitmek için sınavda başarılı olmak yetmiyor. Öğrencinin öğrenimini kabul edilebilir sebepler dışında (ölüm) tamamlayamaması ya da tamamladıktan sonra mecburi hizmetten kaçınması vb. hallerde yapılan masrafları (cezai şartı ile beraber) geri ödeyeceğini taahhüt etmesi ve ayrıca bu taahhüdünü yerine getireceğine dair kefillerin kefaletname imzalamaları gerekir. Bu halde söz konusu meblağlar astronomik rakamlara ulaşmaktadır. 

100 000 € - 250 000 USD 

Öğrenim yapmak için gideceğiniz ülkedeki eğitim sistemi ve şartlarını iyi araştırın. Bu hususta gideceğiniz ülkenin elçilik ya da konsolosluklarına başvurmak en iyi davranış olacaktır. Eğitim sisteminin farklılığı ve denklik işlemleri yüzünden meydana gelecek aksamalardan ne yazık ki siz sorumlu tutuluyorsunuz.

Bu halde Karşılıksız  Burs veren kurum ve kuruluşların -ör.DAAD, KAS - tercihi yerinde olacaktır. 

MEB ve YÖK ün resmi burslu öğrencileri 1416 sayılı Kanun veilgili yönetmelik uyarınca yurt dışına gönderilmektedirler

 

 

Yurt dışı çalışma ve öğretim tecrübeleri için:  

auslandspraktikum-ratgeber.com

 

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku - CISG adlı kitabımızın genişletilmiş 4. Baskısı (2022)

Aktüel

Edinilmiş Mallara Katılma Reji ve Tsfiyesi kitabımızın genişletilmiş 5. Baskısı 2021 çıktı. 

Türk Medeni Hukuku kitabımızın genişletilmiş gözden geçirilmiş 6. Baskısı 2022 çıktı. 

Druckversion | Sitemap
© Zafer Zeytin