kiz kulesi © by eH.net
kiz kulesi © by eH.net
eHukuk.net
eHukuk.net 

Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü

Günümüz hukuk devletlerinin asgari ortak payda olarak kabul ettikleri insan haklarının özellikle hukuk alanında önemli etkileri olmaktadır. Yaşam, vücut bütünlüğü ve sağlık hakkı insan haklarının en önemlilerindendir. Bunların yanında kişinin kendi geleceğini belirleme hakkının varlığı da yaygın olarak kabul edilmektedir. Tıbbi müdahale lege artis yapılsa da tıbbi müdahaleye maruz kalan kişinin rızası yoksa, bu müdahale hukuka aykırıdır. Rızanın hukuka uygunluk sebebi kabul edilmesi, rızayı tıbbi müdahalelerde ön plana çıkartmıştır. Bu rızanın geçerli olması için hastanın gereği gibi aydınlatılmış olması gerekir. Bu, kişinin kendi geleceğini belirleme hakkının bir yansımasıdır. Aydınlatmanın gereği gibi yapılması, insan hakkı olan hastanın kendi geleceğini belirleme hakkının gerçekleşmesine, teşhis ve tedavinin amacına ulaşmasına, hekim ile hasta arasındaki güven ilişkisinin güçlenmesine, tıbbi müdahalenin hukuka uygun hale gelmesine ve hekimin sırf bu sebeple sorumlu olmasının önüne geçilmesine, uyuşmazlık hallerinde mahkemelerde yaşanan ispat zorluklarının aşılmasına, yargının hızlı işlemesine, adaletin gerçekleşmesine ve nihayetinde ekonomik bir değerin ortaya çıkmasına hizmet edecektir. Projemizde kamu ve özel hastaneleri esas alınarak mevcut durum araştırma, sorgulama ve anket çalışmaları ile tespit edilmiştir. Elde edilen veriler, örnek aydınlatılmış onam formları dikkate alınarak aydınlatılmış onam formları hazırlanmıştır. Hazırlan formlar hasta ve hekimler sunularak değerlendirmeleri istenmiştir. Elde edilen veriler ve yapılan değerlendirmeler proje sonuç raporunda yer almaktadır. Proje konusunda kamu oyunu bilgilendirmek, ve projenin amaçlarının gereçekleşmesini sağlamak için proje sonuç raporunun kitap olarak yayınlanması düşünülmüşse de, raporun online yayınlanması ile daha fazla kişiye ücretsiz ulaşım imkanı nedeniyle nihayetinde tercih edilmiştir.

 

Projemiz TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini

Destekleme Programı kapsamında 110K595 Proje Numarası ile desteklenmiştir. Lütfen kaynak gösterilmesi halinde atıf yapılmasına özen gösterin.

Çalışmada örnek olarak hazırlanan formların kullanılması hallerinde aktüellikleri, tıbbi standrtlara uygunlukları garanti edilmediğinden sadece bilgilendirme amaçlı verilmiştir, hiç bir sorumluluk kabul edilmez.

Hekim Aydınlatma Yükümlülüğü
Kaynak gösterilerek alıntı yapılmasına izin verilmiştir.
110K595_Zafer_Zeytin.pdf
PDF-Dokument [3.3 MB]
Bronkoskopi Aydınlatma Onam Formu Taslağı
Taslaktır, tıbbı standart ve uygulama güncelliği garanti edilmez.
Ek_4_aydinlatma_tasarim_BRONKOSKOPI.pdf
PDF-Dokument [1.5 MB]

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku - CISG adlı kitabımızın genişletilmiş 4. Baskısı (2022)

Aktüel

Edinilmiş Mallara Katılma Reji ve Tsfiyesi kitabımızın genişletilmiş 5. Baskısı 2021 çıktı. 

Türk Medeni Hukuku kitabımızın genişletilmiş gözden geçirilmiş 6. Baskısı 2022 çıktı. 

Druckversion | Sitemap
© Zafer Zeytin