Miras Hukuku

Sağ kalan eşin saklı payı ve murisin (miras bırakanın) tasarruf oranı 

<< Neues Bild mit Text >>

<< Neues Bild mit Text >>

<< Neues Bild mit Text >>

<< Neues Bild mit Text >>

Miras Hukuku
Miras Hukuku Dersi Sunumu
Miras_Hukuku_Zeytin_20200617.pdf
PDF-Dokument [9.5 MB]

Aktüel

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku - CISG adlı kitabımızın genişletilmiş 3. Baskısı (Ocak 2019)

Edinilmiş Mallara Katılma Reji ve Tsfiyesi kitabımızın genişletilmiş 3. Baskısı 2917 çıktı. 

Türk Medeni Hukuku kitabımızın genişletilmiş gözden geçirilmiş 4. Baskısı 2020 çıktı.