Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi

2002 yılından itibaren eşler arasında geçerli olan yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Bu rejim, 2002 yılından önce eşler arasında geçerli olan mal ayrılığı rejimine göre önemli yenilikler getirmiştir. Bunlardan en önemlisi eşlerden her birinin diğer eşin  çalışarak elde ettiği malvarlığı değerinin yarısı üzerinde bir alacak hakkına sahip olmasıdır.

Bu alacağa KATILMA ALACAĞI denir.

 

Bunun yanında eşlerden biri diğer eşin malvarlığına bir katkı yapmış ve bu katkısı için uygun bir karşılık almamışsa, katkıda bulunan eşin en az yaptığı  katkı miktarında olmak kaydıyla katkıda bulunulan malın değer artışı üzerinde katkısı ile oranlı bir alacak hakkı söz könusudur. Bu alacağa DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI denir.

 

Mal rejimi tasfiyesi konusunda uzaman biir görüşe ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Aktüel

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku - CISG adlı kitabımızın genişletilmiş 3. Baskısı (Ocak 2019)

Edinilmiş Mallara Katılma Reji ve Tsfiyesi kitabımızın genişletilmiş 3. Baskısı 2917 çıktı. 

Türk Medeni Hukuku kitabımızın genişletilmiş gözden geçirilmiş 4. Baskısı 2020 çıktı.