kizkulesi
kizkulesi
eHukuk.net
eHukuk.net

XI. Türk - Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Türk-Alman Üniversitesi, 10 Ekim 2014, Beykoz-İstanbul.

XI. Türk - Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Türk-Alman Üniversitesi, 10 Ekim 2014, Beykoz-İstanbul

 

 

Üreme Tıbbı tanımı, uygulama çeşitleri ve beraberindeki etik ve hukuki sorunlar sempozyumda tartışılmıştır.

Üreme tıbbı ve uygulamaları,

- Tüp bebek

- embriyo bağışı,

- taşıyıcı annelik ve

- kök hücre alanındaki yeni gelişmeler,

- insan hakları açısından ve anayasal temeller incelenmiş

- ceza hukuku, tazminat hukuku açısından sorumluluklar ve

- aile hukukuna, özellikle soybağına ilişkin yansımaları tartışılmıştır.

Bildireler yayınlanacaktır.

 

Aktüel

Edinilmiş Mallara Katılma Reji ve Tsfiyesi kitabımızın genişletilmiş 3. Baskısı 2917 çıktı. 

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku - CISG adlı kitabımızın genişletilmiş 2. Baskısı (2015) çıktı.

Türk Medeni Hukuku kitabımızın genişletilmiş gözden geçirilmiş 4. Baskısı 2018 çıktı.