XI. Türk - Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Türk-Alman Üniversitesi, 10 Ekim 2014, Beykoz-İstanbul.

XI. Türk - Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Türk-Alman Üniversitesi, 10 Ekim 2014, Beykoz-İstanbul

 

 

Üreme Tıbbı tanımı, uygulama çeşitleri ve beraberindeki etik ve hukuki sorunlar sempozyumda tartışılmıştır.

Üreme tıbbı ve uygulamaları,

- Tüp bebek

- embriyo bağışı,

- taşıyıcı annelik ve

- kök hücre alanındaki yeni gelişmeler,

- insan hakları açısından ve anayasal temeller incelenmiş

- ceza hukuku, tazminat hukuku açısından sorumluluklar ve

- aile hukukuna, özellikle soybağına ilişkin yansımaları tartışılmıştır.

Bildireler yayınlanacaktır.

 

Aktüel

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku - CISG adlı kitabımızın genişletilmiş 3. Baskısı (Ocak 2019)

Edinilmiş Mallara Katılma Reji ve Tsfiyesi kitabımızın genişletilmiş 3. Baskısı 2917 çıktı. 

Türk Medeni Hukuku kitabımızın genişletilmiş gözden geçirilmiş 4. Baskısı 2020 çıktı.